.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

پیشنهاد

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶ ق.ظ

فرزندانم از من به شما نصیحت 

فیلم چند متر مکعب عشق را ببینید ...پایان فیلم قابل تصور نبود ...پر از عشق ..

موافقین ۹ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۰۹
آبان