.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

و دیگر هیچ ..

جمعه, ۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱ ب.ظ

نازنیم !

با مسافری که می اید 

سرزمین بی طرفی برایم بفرست 

و پرچمی سفید 

و پیراهن نازک گلداری 

با بوی خلیج ناآرام فارس 

برای اقیانوس ارامی 

که مثل چشم های تو تنها است ..روجا چمنکار 

موافقین ۹ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۱۹
آبان