.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

اگر بوی جگر سوخته رسوا نکند ..

يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵ ب.ظ

 

نیازمندم به دعا ...به نگاه ...به صبر ...به خیلی چیز ها ....

۹۴/۰۶/۰۸
آبان