.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

پیشنهاد ..

پنجشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۵۵ ب.ظ

رفت انکه پیش پایش دریا ستاره کردی ..

پیشنهاد :آهنگ کولی همایون شجریان 

۹۴/۰۶/۲۶
آبان