.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

جمعه.....

جمعه, ۱۰ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۳۷ ب.ظ

من اگه پسر می شدم از ان پسرهایی میشدم که پشت پنجره کسی که دوستش دارند اواز می خوانند ..

ازان پسرهایی می شدم که برای عشق می جنگند ...

اما من دختر شدم  ،از ان دخترهایی که هیچ کس پشت پنجره اش اواز نخواند ..

به دوهفته پیش فکر می کنم ..به دو هفته پیش که چقدرمنتظر امروز بودم ..

اما امروز من هیچ چیز نداشتم ...

امشب تا صبح ماشین عروس رد میشود ....خوشبخت باشند ..

پ ن : پنجره یه استعاره است ..یه نماد از خیلی چیزها ..از خیلی حرف ها ..

موافقین ۱۹ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۱۰
آبان