.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

در حاشیه بودن

يكشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۷:۰۷ ب.ظ

با دیپلم ،با مدرک، با پول، با شوهر. 
با این چیزها آدم خوشبخت نمی‌شود. باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور، خوشبختی به‌آدم چشمک بزند.” 

بزرگ علوی 

دختر از درحاشیه بودن خسته شده بود ..به روی خودش نمی اورد اما هنوز ابرها در دلش می باریدند .
.هنوز هم تنها قدم می زد ..
موافقین ۱۳ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۰۴
آبان