.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

مرد ....مرد ..مرد ...

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ب.ظ
ناصر محمد خانی برای بار سوم ازدواج کرد ...به طور علنی ...
دهانم را گرفته ام که حرف نزنم .....

موافقین ۵ مخالفین ۱ ۹۶/۰۹/۰۴
آبان