.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

همان روز

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴ ب.ظ

سالگرد قمری .. ..دوسال ....

دلم شبیه ماهی شده ..گیر کرده تو تنگی 

اب برای شنا کردن نداره ..

.فقط به اندازه زنده ماندن ..

موافقین ۸ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۱۵
آبان