.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندها

همان روز

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴ ب.ظ

سالگرد قمری .. ..دوسال ....

دلم شبیه ماهی شده ..گیر کرده تو تنگی 

اب برای شنا کردن نداره ..

.فقط به اندازه زنده ماندن ..

موافقین ۸ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۱۵
آبان