.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

تیسفون ..میهن ..پلاک ....

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۰۴ ب.ظ

اخرین تکه من تو اون ساختمان جا ماند ...چیزی از من همراهم نیست ..نشستم تو حیاط امام زاده صالح و فکر می کنم به خدایی که صبور است ...خدایا من باختم ..تمامش کن .دیگه نمیکشم ...هستی ؟

سه شنبه جهنم بود سوختم ..سوختم ....

گفتم استخاره می خواهم ...سید بود ....نگاهم کرد گفت از حرف مردم می ترسی ...نترس ..نه خوب اومد نه بد ...من خستم ...

موافقین ۱۲ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۲۲
آبان