.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندها

زمان و....

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷ ب.ظ

در دنیا هیچ چیز به اندازه انتظار وحشتناک نیست .....
انتظار تبدیل میشه به معده درد های عصبی ...
دلم می خواهد زمان سریع بگذرد .
گاهی هست که ادم نمی داند باید دلتنگ باشد یا نباشد ..
خدایا داشتن تو بزرگ ترین نعمت است ...رحمت است .......
موافقین ۱۸ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۲۳
آبان