.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

زمان و....

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷ ب.ظ

در دنیا هیچ چیز به اندازه انتظار وحشتناک نیست .....
انتظار تبدیل میشه به معده درد های عصبی ...
دلم می خواهد زمان سریع بگذرد .
گاهی هست که ادم نمی داند باید دلتنگ باشد یا نباشد ..
خدایا داشتن تو بزرگ ترین نعمت است ...رحمت است .......
موافقین ۱۸ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۲۳
آبان