.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

دوسال

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۴۶ ب.ظ

همین قدر ساده ..فردا میشود دوسال 

من نفس کم اورده ام ...پناه اوردم خانه مادربزرگی که پیش خدا است ...

تو تاریکی خانه ات هق هق گریه ام گم میشود 

خدایا بغلم کن ...

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۰۷
آبان